Email vroeger en nu… een kort overzicht

De oudste ons bekende emailwerken dateren uit de 13e eeuw v.Chr. Het zijn gouden ringen met een inleg van email. Door de tijden heen hebben zich, in de hele wereld, mensen  op aller verschillende manieren met het emailleren bezig gehouden. Enkele voorbeelden:

In de derde eeuw AD versierden Keltische krijgers hun harnassen, zwaarden en schilden met email. Zij gebruikten daarvoor een soort champlevé door verdiepingen in het brons op te vullen met gekleurd glas. (Voor meer informatie over Keltische sieraden klikt U hier).

Van de 6e eeuw v. Chr.  is bekend dat ook Griekse goudsmeden email gebruikten in hun werk. Zij pasten de techniek van het cloisonné toe, waarbij ze hele dunne gouddraden gebruikten om de cloisons (cellen) te vormen. Deze techniek voor het maken van cloisonné-  of champlevé werk werd in het Byzantijnse Rijk gebruikt vanaf de 4e eeuw. Toen, in de tweede helft van de 10e eeuw Koning Otto  II van Duitsland een Byzantijnse prinses huwde, bracht deze prinses haar eigen handwerkslieden mee. Het werk van de Byzantijnse goudsmeden was vervolgens van grote invloed op het werk van de Europese goudsmeden.

In de renaissance maakten Europese goudsmeden  prachtige, veelal religieuze voorwerpen in de champlevé techniek, maar ook  de basse-taille en de techniek van het plique-à-jour werden gebruikt.. Een grote vernieuwing trad in toen, in de 15e eeuw, de beroemde familie Pénicaud  een geheel nieuwe manier van werken introduceerde door het gebruik van cloisonnédraad  achterwege te laten. Uit deze tijd dateren o.a. de protretten in de graisaille techniek.

In Nederland zijn prachtige sieraden en kleine objecten bekend uit de Jugend Still periode. Later begon men het email ook te gebruiken voor huishoudelijke- en badkamer artikelen, en de email reclame borden kwamen in de mode.
Toen, enige tijd later, de mensen meer vrije tijd tot hun beschikking hadden en hobbies belangrijke invullingen gaven aan deze vrije tijd, werd het email herontdekt. Gedurende de Arts and Crafts beweging werd de emailleerkunst daardoor  weer heel belangrijk. Op scholen en in hobbycentra werden toen emailleerlessen gegeven, en een aantal academies opende speciale email-afdelingen. Maar plotseling verdween het email weer uit de belangstelling en toen de academies hun emailleerafdelingen ophieven omdat zich bijna geen studenten meer meldden, leek het of dit het definitieve einde was van de belangstelling in deze kunstvorm.

Gelukkig echter stopten niet alle kunstenaars en hobbyisten met het emailleren. Deze emailleurs zochten elkaar op en langzaam maar zeker kwam de belangstelling terug. Dat gebeurde in diverse landen in ongeveer dezelfde tijd. De grote doorbraak kwam toen Frankrijk begon met het organiseren van twee-jaarlijkse internationale tentoonstellingen van emailwerken, de ‘Biennales’, waardoor het email weer volop in het voetlicht kwam te staan.

Thans is er weer grote belangstelling, en de moderne communicatiemiddelen maken internationale contacten en uitwisseling van kennis en ideeën mogelijk. Het email is weer springlevend!

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates