Email op Aluminium

Omdat aluminium, zodra het aan de lucht wordt blootgesteld, een dunne transparante oxydelaag vormt, en omdat deze oxidelaag niet verandert bij verdere verhitting van het werk, geeft het een prachtig resultaat met transparante emails. Door het geringe gewicht van aluminium is dit metaal in principe heel geschikt voor het emailleren van grotere werkstukken. Ik zal daar echter hier niet nader op ingaan, omdat de firma Thompson Enamel de speciale emails voor aluminium (3000- 4000 serie) enige jaren geleden uit het leveringsprogramma heeft gehaald.

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates